Spuštění programu


Perlovský program vytvoříme libovolným textovým editorem a uložíme jej do souboru. Soubory s perlovskými programy mají obvykle příponu pl. Vytvořte tedy náš první program pomocí textového editoru a uložte jej např. se jménem prvni.pl.

Po vytvoření a uložení programu zajistíme, aby bylo možné soubor s programem spustit. To zajistíme pomocí příkazu UNIXu

chmod u+x jmeno_programu
kde jmeno_programu je jméno vámi vytvořeného souboru. Tedy
chmod u+x prvni.pl
Program spustíme vyvoláním interpretu Perlu, kterému předáme soubor s programem jako parametr:
perl progname

V našem případě:
perl prvni.pl

Další možnost spuštění programu je taková, že zadáme na příkazový řádek pouze jméno souboru s programem. V tomto případě systém spustí interpret Perlu uvedený v prvním řádku programu.

Interpret jazyka Perl nejprve provede syntaktickou kontrolu a kompilaci programu, přitom oznámí případné chyby. Je-li program bez chyb, pak interpret spustí právě zkompilovanou verzi programu. Kontrolu syntaxe provádí interpret před každým spuštěním.

Program můžete spustit také s požadavkem na výpis upozornění pomocí příkazu

perl -w jmeno_programu
Použití volby -w zajistí výpis upozornění a dalších užitečných hlášení, které se jinak nevypisují. Program je možné spustit v ladícím režimu příkazem:
perl -d progname
Zkuste tedy vámi vytvořený program spustit. Výstup zatím není příliš vzhledný, budeme se snažit je postupně vylepšit.
Další kapitola | Předchozí kapitola kapitola | Obsah