První program


Na začátek uveďme příklad jednoduchého programu v Perlu.

#!/usr/local/bin/perl
#
# Jednoduchy program
#
print 'Prvni program.';		# Tisk zpravy
Jednotlivé části programu:


První řádek

Každý perlovský program pod operačním systémem UNIX začíná nějakou takovouto řádkou:
#!/usr/local/bin/perl
řádka se může lišit systém od systému. Tento řádek sdělí počítači, co dělat při spuštění tohoto programu (tj. říká, že soubor - program je perlovský script, který je potřeba spustit pomocí interpretu jazyka Perl.


Komentáře a příkazy

Do programu je možné vkládat komentáře, komentář začíná znakem #. Vše od znaku # do konce řádky je považováno za komentář a je tedy při spuštění scriptu ignorováno (s výjimkou první řádky). Jediný způsob, jak napsat několika řádkový komentář, je uvést na začátku každé řádky znak #.

V Perlovském scriptu musí být všechny řádky (kromě komentářových řádek) ukončeny středníkem, viz. poslední řádka v předcházejícím příkladu.


Tisk

Příkaz print vypisuje informace. V předcházejícím příkladě vypisuje příkaz print řetězec Prvni program., příkaz končí středníkem.

Abychom ověřili funkčnost našeho jednoduchého programu, musíme program spustit.


Další kapitola | Obsah