Podmíněný příkaz if


Perl samozřejmě podporuje podmíněný příkaz if/then/else. Má tento tvar:

if ($a)
{
	print "Řetězec není prázdný\n";
}
else
{
	print "Řetězec je prázdný\n";
}
Připomeňme, že prázdný řetězec je vyhodnocen jako false. Výsledek Řetězec je prázdný dotaneme i v případě, že v proměnné $a je řetězec 0.

V příkazu if je možné uvést alternativní příkazy if:

if (!$a)			# ! je operátor not
{
	print "Řetězec je prázdný\n";
}
elsif (length($a) == 1)		# Pokud předchozí podmínka neplatí, zkus tuto
{
	print "Řetězec obsahuje jeden znak\n";
}
elsif (length($a) == 2)		# Pokud předchozí podmínka neplatí, zkus tuto
{
	print "Řetězec obsahuje dva znaky\n";
}
else				# Neplatí žádná z předchozích podmínek
{
	print "Řetězec obsahuje mnoho znaků\n";
}
Všimněte si, že v klíčovém slově příkazu elsif chybí e.


Cvičení

Příklad 3. Použijte delší textový soubor, který obsahuje i prázdné řádky. Vhodný je například soubor ceskywww.txt
Z předchozího cvičení máte program, který opisuje řádky souboru s jejich číslem. Zmodifikujte tento program tak, aby opisoval všechny řádky, ale nečísloval prázdné řádky. Čísla u neprázdných řádek musí tvořit souvislou řadu. Připomeňme, že každá přečtená řádka již obsahuje znak konec řádky. Jedno z možných řešení.


Další kapitola | Předchozí kapitola kapitola | Obsah