Řešení


Řešení příkladu 1.

#!/usr/local/bin/perl
#
# Jednoduchy program
#
$text = 'Prvni program.';
print "$text\n";		# Tisk zpravy

Porovnání výstupu příkazu print

@ovoce = ("jablka", "hrusky", "svestky");

print @ovoce;	    # vlastní pole
jablkahruskysvestky   # výsledek

print "@ovoce";	    # Uzavřeno v uvozovkách
jablka hrusky svestky  # výsledek

print @ovoce."";	# Ve skalárním kontextu
3            # výsledek


Řešení příkladu 2.

#!/usr/local/bin/perl
#
$file = 'prac.txt';		# jméno souboru je uloženo do proměnné
open(INFO, $file);	    # otevření souboru
$cislo = 0;           # inicializace počítadla řádek
while ($radek = <INFO>) {    # čtení řádek souboru
++$cislo;            # zvýšení počítadla o 1
print "$cislo $radek";     # tisk řádky s číslem
}                # konec cyklu čtení 

Řešení příkladu 3.

#!/usr/local/bin/perl
#
$file = 'ceskywww.txt';	  # 	
open(INFO, $file);	  # otevření souboru
$cislo = 0;         # inicializace proměnné cislo
while ($radek = ) {  # čtení řádku souboru
chop $radek;        # odstranění znaku konec řádky
if ( $radek ne "" ) {    # není řádek prázdný?
  ++$cislo;        # přičtení 1 do proměnné číslo
  print "$cislo $radek\n"; # opis řádku s číslem
  }            # konec bloku pro neprázdné řádky
  else {          # blok pro prázdné řádky
  print "$radek\n";    # opis prázdného řádku bez čísla
  }            # konec bloku pro prázdné řádky
}              # konec cyklu čtení 

Řešení příkladu 4.

Počítání řádek s řetězcem ne
$file = 'ceskywww.txt';		
open(INFO, $file);	
$cislo = 0;
while ($radek = ) {
chop $radek;
if ( $radek =~ /ne/ ) { # vyhledani retezce ne, pokud se najde plati vyraz v zavorce
  ++$cislo;
  print "$cislo $radek\n"; 
  }
  else {
  print "$radek\n"; 
}
}
Počítání řádek s řetězcem ne nebo Ne, v předchozím řešení nahradíme vyhledávací řádek tímto řádkem:
if ( $radek =~ /[Nn]e/ ) {

Počítání řádek se slovem ne nebo Ne, v předchozím řešení nahradíme vyhledávací řádek tímto řádkem:
if ( $radek =~ /\b[Nn]e\b/ ) {

Použití implicitní proměnné $_:

$file = 'ceskywww.txt';		
open(INFO, $file);	
$cislo = 0;
while () {
chop;
if ( /ne/ ) {
  ++$cislo;
  print "$cislo $_\n"; 
  }
  else {
  print "$_\n"; 
}
}


Řešení příkladu 5.

$file = 'ceskywww.txt';		
open(INFO, $file);	
$cislo = 0;
while ($radek = <INFO>) {
chop $radek;
if ( $radek =~ s/(\S)\1/\($&\)/g ) { # nahrazeni dvojice stejnych znaku dvojici 
                    # uzavrenou v zavorkach, dvojice je ulozena
                    # v promenne $&
  ++$cislo;
  print "$cislo $radek\n"; 
  }
  else {
  print "$radek\n"; 
}
}
2. modifikace (první dvojice stejných znaků není v závorkách)
$file = 'ceskywww.txt';		
open(INFO, $file);	
$cislo = 0;
while ($radek = ) {
chop $radek;
if ( $radek =~ s/(\S)\1/\($&\)/g ) {
   $radek =~ s/\((\S)\1\)/\1\1/;
  ++$cislo;
  print "$cislo $radek\n"; 
  }
  else {
  print "$radek\n"; 
}
}
close(INFO);
3. modifikace předání řetězce pomocí parametru
Vyhledávací řádek je potřeba v předcházejícím řešení nahradit řádkem
if ( $radek =~ s/${ARGV[0]}/\(${ARGV[0]}\)/g ) {


Řešení příkladu 6.

$file = 'ceskywww.txt';		
open(INFO, $file);
	
while ($radek = ) {
chop $radek;
 if ( $radek =~ s/http:/http:/ ) {     # vyber radku s retezcem http:
  print "$cislo $radek\n"; 
  @cast = split(/ +/,$radek);       # rozdeleni radku na casti oddelene mezerami
  $i = 0;
   until ($i > $#cast) {         # cyklus pres vsechny casti
    if ($cast[$i] =~ s/http:/http:/) {
    @prvek = split(/\//,$cast[$i]);   # rozdeleni casti obsahujici retezec http: na 
                       # casti podle znaku /
    print "jmeno pocitace = $prvek[2]\n";
   ++$i;
   }
 }


}
close(INFO);