Funkce pro použití času


Perl poskytuje funkce, pomocí kterých je možné pracovat s časem, např. vypsat aktuální čas.

Funkce pracující s časem jsou:

Funkce time vrací počet sekund od 1. ledna 1970.

Tedy 17.2.1997 můžeme sekvencí příkazů:

$cas = time;
print "Aktualni cas = $cas\n";
získat např:
Aktualni cas = 856186406

S touto číselnou hodnotou umí pracovat funkce gmtime a localtime, které převádějí počet sekund na pole s 9 prvky. Jednotlivé prvky (0 -8) pole obsahují:
sekundy, minuty, hodiny, den, měsíc (0-11), rok, číslo dne v týdnu (0-6), ... Funkce gmtime konvertuje čas do Greenwich času, funkce localtime do lokálního časového pásma.

Příklad:

@mesic = (leden,unor,brezen,duben,kveten,cerven,cervenec,srpen,zari,rijen,listopad,prosinec);
($sek,$min,$hod,$den,$mes,$rok) = localtime(time);
$rok += 1900;
$date = "$den. $mesic[$mes] $rok";
print $date;
Vypíše datum ve tvaru: 17. unor 1997
Další kapitola | Předchozí kapitola kapitola | Obsah